Akcie a oznamy

Výtvarné a tvorivé dielne

Jarné tvorivé dielne

sa uskutočnia v sobotu 19. 3. 2022  od 14.00 hod. v klubovni na Křenovej 67. Materiál na tvorenie bude pripravený.

Príspevok na materiál:

Člen: 30,- Kč

Nečlen /neplatiaci člen: 60,- Kč

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Jarné stretnutie

11. 3. 2022

Srdečne Vás pozývame na jarné posedenie pri príležitosti pripomienky MDŽ v klubovej miestnosti na Křenovej     

(po skončení Členskej schôdze)

 Tešíme sa na stretnutie!

Členská schôdza OS v Brne

Pozvánka na členskú schôdzu

Výbor OS v Brne zvoláva  Členskú schôdzu OS v Brne na deň  11.3.2022  o  16.00 hod.

Členská schôdza sa bude konať v klubovej miestnosti na Křenovej 67, prvé poschodie.

Návrhy na kandidátov do Výboru a Revíznej komisie zasielajte do 8.3.2022 na adresu Křenová 67, 602 00 Brno  alebo e-mailom: osbrno@volny.cz.

Stanovy sú k dispozícii na webových stránkach www.slovaci-brno.cz   alebo v klubovej miestnosti,  posledný utorok v mesiaci od 15:30 do 17:00 – Brno, Křenová 67 (číslo dverí 210, prvé poschodie).

Program:

 1. Otvorenie, oboznámenie s programom
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 4. Správa Výboru o činnosti OS v Brne
 5. Správa Výboru o hospodárení OS v Brne
 6. Správa Revíznej komisie
 7. Diskusia
 8. Voľba Výboru
 9. Voľba Revíznej komisie
 10. Uznesenie a záver

Akcie Obce Slovákov v Brne jún – august

Upozornenie:

Akcie sa uskutočnia podľa platných koronavirových opatrení –  možnosti stretávania sa vo väčšom počte ľudí.

 25. 6. 2021

Tvorivé dielne pre všetky generácie, letné inšpirácie, od 14.00 hod.

Prosíme potvrďte svoju účasť i deň pred konaním akcie.

Príspevok: nečlen – 50,- Kč

E-mail: osbrno@volny.c

6. 8. 2021

Exkurzia za dielom Dušana Jurkoviča – Pustevny

Prihlášky do 30. 6. 2021

Cena: 150,- Kč člen platiaci pravidelne členské príspevky

220,- Kč nečlen a neplatiaci členovia

Deti platiacich členov – zdarma

Program:

Prehliadka – Pustevny

Individuálna turistika v okolí v časovom rozmedzí príchodu a odchodu na Pustevny. Podrobnosti pri platbe 13.7. 2021 od 15.00 do 17.00 hod. alebo na účet OS.

Členské 200,- Kč za rok 2021 je možné zaplatiť pri niektorej akcii OS alebo prevodom na účet OS: 2000384138/2010, v poznámke uviesť meno, priezvisko a rok.

Jarné strernutie

                                      

                                       

                 

        Jarné strernutie

             8.3. 2019

Srdečne Vás pozývame na jarné posedenie pri príležitosti pripomienky MDŽ v klubovej miestnosti na Křenovej  (po skončení Členskej schôdze)

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na členskej schôdzi i na MDŽ návratkou alebo  e-mailom, vzhľadom k príprave občerstvenia do 1.3.2019.

Nečlenovia vstupné 150,-Kč .

Členská schôdza

POZVÁNKA
                        na Členskú schôdzu OS v Brne

 

Výbor OS v Brne zvoláva  Členskú schôdzu OS v Brne na deň  8.3.2019  o  16.00 hodine. Členská schôdza sa bude konať v klubovej miestnosti na Křenovej 67, prvé poschodie.

Návrhy na kandidátov do Výboru a Revíznej komisie zasielajte do 25.2.2019 na adresu Křenová 67, 602 00 Brno  alebo e-mailom: osbrno@volny.cz.

Stanovy sú k dispozícii na webových stránkach www.slovaci-brno.cz   alebo v klubovej miestnosti,  posledný utorok od 15:30 do 17:30 – Brno, Křenová 67 (číslo dverí 210, prvé poschodie).

Prosíme potvrďte svoju účasť návratkou z dôvodu prípravy občerstvenia do 1.3.2019.

Program:

 1. Otvorenie, oboznámenie s programom
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 4. Správa Výboru o činnosti OS v Brne
 5. Správa Výboru o hospodárení OS v Brne
 6. Správa Revíznej komisie
 7. Diskusia
 8. Voľba Výboru
 9. Voľba Revíznej komisie
 10. Uznesenie a záver

Pozývame Vás do divadla s deťmi.

 

Pozývame Vás  do divadla s deťmi.

Prihlášky:  do 21. 5. 2018
Vstupenky vyzdvihnúť  29. 5.  na Křenovej 67
Roprávka pre deti  v podaní Bratislavského bábkového divadla
V nedeľu  10. 6. o 15:00 a 17:30 hod., divadlo Radost

Zhavranelí

Jozef  Mokoš

Pre deti od 5 rokov

Známy príbeh na motívy rozprávky B. Němcovej o obetavej sestre, ktorá vďaka pevnej vôli a veľkej láske vyslobodí svojich siedmich bratov z prekliatia, prenesie divákov do tajomného sveta plného magických rituálov, do sveta, kde vládnu slovanskí bohovia slnka, vetra, či hromu. Odvážna Bohdanka sa rozhodne zachrániť svojich súrodencov, ktorí zhavraneli po neuváženej kliatbe nešťastnej matky. Dievčina musí opustiť domov a vlastnoručne vyrobiť sedem ľanových košieľ. Kým nebudú hotové, nesmie preriecť ani slovo. V lese, kde sa skrýva, ju objaví kráľ, zamiluje sa do nej a dovedie si ju na zámok. Bohdanka sa stane jeho ženou a porodí mu syna. No kráľ musí odísť do vojny. Na nešťastie je v zámku žiarlivá kráľova švagriná, a tá sa rozhodne Bohdanky zbaviť. Dievča je na pokraji života a smrti, plamene jej oblizujú nohy, no obhájiť sa nemôže. Ako sa jej príbeh skončí? To sa dozviete v našom najnovšom predstavení. Inscenácia vznikla na podklade výnimočného básnického textu dramatika, básnika, dramaturga a pedagóga Jozefa Mokoša a je zároveň poctou jeho tvorbe a jeho okrúhlym sedemdesiatym piatym narodeninám.

Tvorivý tím

Autor textu: Jozef Mokoš

Dramaturgia: Katarína Jánošová

Hudba: Martin Geišberg

Scéna, bábky: Martina Fintorová

Kostýmy: Elisabeth Wittgruber

Pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková

Asistent réžie: Simon Fico

Réžia: Peter Palik

Osoby a obsadenie

Bohdanka……Adela Mojžišová

Matka…………. Margaréta Nosáľová

Otec…………….Andrej Kováč

Pán…………..Ján Morávek

Švagriná……. Janka Sovičová

Vietor………….. Lukáš Tandara

Luna……………..Anna Čonková

Slnko…………. Juraj Bednarič