Akcie a oznamy

Výtvarné a tvorivé dielne

Jarné tvorivé dielne

sa uskutočnia v sobotu 19. 3. 2022  od 14.00 hod. v klubovni na Křenovej 67. Materiál na tvorenie bude pripravený.

Príspevok na materiál:

Člen: 30,- Kč

Nečlen /neplatiaci člen: 60,- Kč

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Jarné stretnutie

11. 3. 2022

Srdečne Vás pozývame na jarné posedenie pri príležitosti pripomienky MDŽ v klubovej miestnosti na Křenovej     

(po skončení Členskej schôdze)

 Tešíme sa na stretnutie!

Členská schôdza OS v Brne

Pozvánka na členskú schôdzu

Výbor OS v Brne zvoláva  Členskú schôdzu OS v Brne na deň  11.3.2022  o  16.00 hod.

Členská schôdza sa bude konať v klubovej miestnosti na Křenovej 67, prvé poschodie.

Návrhy na kandidátov do Výboru a Revíznej komisie zasielajte do 8.3.2022 na adresu Křenová 67, 602 00 Brno  alebo e-mailom: osbrno@volny.cz.

Stanovy sú k dispozícii na webových stránkach www.slovaci-brno.cz   alebo v klubovej miestnosti,  posledný utorok v mesiaci od 15:30 do 17:00 – Brno, Křenová 67 (číslo dverí 210, prvé poschodie).

Program:

 1. Otvorenie, oboznámenie s programom
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 4. Správa Výboru o činnosti OS v Brne
 5. Správa Výboru o hospodárení OS v Brne
 6. Správa Revíznej komisie
 7. Diskusia
 8. Voľba Výboru
 9. Voľba Revíznej komisie
 10. Uznesenie a záver

Akcie Obce Slovákov v Brne jún – august

Upozornenie:

Akcie sa uskutočnia podľa platných koronavirových opatrení –  možnosti stretávania sa vo väčšom počte ľudí.

 25. 6. 2021

Tvorivé dielne pre všetky generácie, letné inšpirácie, od 14.00 hod.

Prosíme potvrďte svoju účasť i deň pred konaním akcie.

Príspevok: nečlen – 50,- Kč

E-mail: osbrno@volny.c

6. 8. 2021

Exkurzia za dielom Dušana Jurkoviča – Pustevny

Prihlášky do 30. 6. 2021

Cena: 150,- Kč člen platiaci pravidelne členské príspevky

220,- Kč nečlen a neplatiaci členovia

Deti platiacich členov – zdarma

Program:

Prehliadka – Pustevny

Individuálna turistika v okolí v časovom rozmedzí príchodu a odchodu na Pustevny. Podrobnosti pri platbe 13.7. 2021 od 15.00 do 17.00 hod. alebo na účet OS.

Členské 200,- Kč za rok 2021 je možné zaplatiť pri niektorej akcii OS alebo prevodom na účet OS: 2000384138/2010, v poznámke uviesť meno, priezvisko a rok.

Jarné strernutie

                                      

                                       

                 

        Jarné strernutie

             8.3. 2019

Srdečne Vás pozývame na jarné posedenie pri príležitosti pripomienky MDŽ v klubovej miestnosti na Křenovej  (po skončení Členskej schôdze)

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na členskej schôdzi i na MDŽ návratkou alebo  e-mailom, vzhľadom k príprave občerstvenia do 1.3.2019.

Nečlenovia vstupné 150,-Kč .

Členská schôdza

POZVÁNKA
                        na Členskú schôdzu OS v Brne

 

Výbor OS v Brne zvoláva  Členskú schôdzu OS v Brne na deň  8.3.2019  o  16.00 hodine. Členská schôdza sa bude konať v klubovej miestnosti na Křenovej 67, prvé poschodie.

Návrhy na kandidátov do Výboru a Revíznej komisie zasielajte do 25.2.2019 na adresu Křenová 67, 602 00 Brno  alebo e-mailom: osbrno@volny.cz.

Stanovy sú k dispozícii na webových stránkach www.slovaci-brno.cz   alebo v klubovej miestnosti,  posledný utorok od 15:30 do 17:30 – Brno, Křenová 67 (číslo dverí 210, prvé poschodie).

Prosíme potvrďte svoju účasť návratkou z dôvodu prípravy občerstvenia do 1.3.2019.

Program:

 1. Otvorenie, oboznámenie s programom
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 4. Správa Výboru o činnosti OS v Brne
 5. Správa Výboru o hospodárení OS v Brne
 6. Správa Revíznej komisie
 7. Diskusia
 8. Voľba Výboru
 9. Voľba Revíznej komisie
 10. Uznesenie a záver