Akcie a oznamy

Členské príspevky

Členské príspevky za aktuálny rok je nutné zaplatiť do konca októbra. Zaplatiť je možné každý párny utorok v mesiaci od 15.30 do 17.30 hodín v klubovej miestnosti na Křenovej 67. Zaplatenie členského príspevku potvrdíme zápisom do členského preukazu.