Obec Slovákov v Brne, z.s.

Obec Slovákov v Brne je spolok občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR a priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry. V OS v Brne sa združujú Slováci a priaznivci z Brna a najbližšieho okolia. Cieľom OS je udržovanie a pestovanie národného povedomia Slovákov a vytváranie podmienok pre naplňovanie ich kultúrnych a spoločenských potrieb. Obsahom činnosti je pestovanie slovenskosti, vzájomnosti Slovákov a Čechov a účasť na verejnom živote v ČR.

Aktivity: rozvoj vzdelanosti, kultúrna a osvetová činnosť, besedy so slovenskými umelcami, prednášky, priateľské stretnutia, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií, udržovanie slovenských tradícií, folklóru, vytváranie informačného servisu.

K úspešným akciám OS v Brne od jej vzniku patria napr. besedy s osobnosťami slovenskej kultúry (za všetkých L. Chudík), návštevy kultúrnych podujatí (divadlá, výstavy) tematické a poznávacie zájazdy (Devín, Bratislava, Pálava, Červený kameň, Piešťany, Bradlo, Bojnice, Spiš), priateľské stretnutia našich členov a priaznivcov atd.  Všetky akcie, ich kvalita i počet plne závisia od záujmov našich členov, možnostiach Obce i ochote členov podieľať sa na ich organizácii. Príspevky finančné ako i nápady na skvalitnenie našej práce radi privítame.