Krivánská Malá Fatra, autor: Juloml, licence , licence CC BY-SA 3.0

Členstvo

Záujemca o členstvo sa môže obrátiť na niektorú z adries OS v Brne, požiadať o prihlášku, vyplní ju a odovzdá alebo zašle na OS v Brne. Členom sa stáva ihneď po zaregistrovaní prihlášky vo Výbore.

Členom poskytujeme tieto možnosti spoločenského a kultúrneho vyžitia:

  • informácie o slovenskej komunite v ČR,
  • spoločné návštevy Slovenska – zájazdy,
  • návštevy divadelných predstavení slovenských umelcov,
  • besedy so slovenskými umelcami,
  • stretnutia členov pri rôznych príležitostiach,
  • propagácia slovenského folklóru,
  • turistické pochody celoročné, po slovenských i českých pohoriach.