Akcie a oznamy

Mikuláš

Obec Slovákov v Brne

Vás srdečne pozýva
na

Mikulášsku zábavu
s mikulášskou nádielkou pre deti
4.12.2015 od 16.00 do 21.00 hod.
na Křenovej 67, 2. poschodie

Mikulášska nádielka je určená pre naše deti aj vnúčatá do 14 rokov, s pestrým programom, hudbou a občerstvením pre malých i veľkých.

Vstup: deti členov zdarma
Dospelí: 60,- Kč, člen
100,- Kč nečlen, + 40,- Kč príspevok na nádielku

Nutné je prihlásenie dospelých i detí kvôli mikulášskym balíčkom a občerstveniu do 22.11.2015 e-mailom osbrno@volny.cz, návratkou na adresu Křenová 67, 602 00 Brno.

Tešíme sa na stretnutie.

Členská schôdza 5.11.2015

Výbor OS v Brne zvoláva Členskú schôdzu OS v Brne na deň 5.11.2015 o 17.00 hod.
Členská schôdza sa bude konať v klubovej miestnosti na Křenovej 67, prvé poschodie.
Dôvod : schválenie zmien stanov podľa nového Občianského zákoníka.
Prosíme o maximálnu účasť členov.
Pripravené bude malé občerstvenie.

Program:
1. Otvorenie, oboznámenie s programom
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa Výboru o činnosti OS v Brne
4. Správa Výboru o hospodárení OS v Brne
5. Diskusia
6. Uznesenie a záver

 

Členské príspevky

Členské príspevky za aktuálny rok je nutné zaplatiť do konca októbra. Zaplatiť je možné každý párny utorok v mesiaci od 15.30 do 17.30 hodín v klubovej miestnosti na Křenovej 67. Zaplatenie členského príspevku potvrdíme zápisom do členského preukazu.