Akcie a oznamy

Jesenné tvorenie pre deti

18.10. „Jesenné tvorenie“ – dielničky pre šikovné ručičky od 16.00 do 18.00 hodín, klub Křenová 67

  • tvorivé dielničky pre deti od 4 rokov
  • práca s papierom
  • materiál bude zaistený

Prosíme nahláste nám, meno a vek dieťa, s ktorým prídete tvoriť. Podľa veku detí pripravíme vhodné techniky práce a materiál. Pre deti i dospelých bude malé občerstvenie.

Prihlášky do 16.10.2016 návratkou na adresu Křenová 67, 602 00 Brno,

e-mailom osbrno@volny.cz  (nutné z dôvodu prípravy materiálu a občerstvenia)

Termín 11.10. je zrušený.

Regiony Slovenska

4.10. „Regiony Slovenska“, od 16.30 hodín, klub Křenová 67.

  • predstavíme trnavský kraj, jeho históriu a súčasnosť
  • prednášku s prezentáciou povedie J. Guštafíková

 

 

Zájazd na Slovensko

18.8. – 21.8. Zájazd na Slovensko

Košice, Bardejov Dukla

Príspevok na dopravu, podľa počtu účastníkov.

Ubytovanie  – do 10€.

Stravovanie, vstupy – samostatne

Prihlášky do 15.5.2015, na adresu Křenová 67, 602 00 Brno,

e-mailom osbrno@volny.cz

4.6. Deň detí – Brněnská priehrada, súťaže, opekanie

Bližšie informácie budú včas oznámené.

Bohuslav Ečer – prednáška

26.4. Bohuslav Ečer  

Prednáška od 17.00 hodín, klub Křenová

Pán Otmar Habrle nám vyrozpráva osudy československého generála justičnej služby a profesora medzinárodného trestného práva, člena Komisie Spojených národov pre vyšetrovanie medzinárodných vojnových zločinov, predseda československej delegácie pri Medzinárodnom vojenskom tribunále pre potrestanie vojnových zločincov v Norimberku a sudcom Medzinárodného súdneho dvora v Haagu.

Obec Slovákov v Brne pre Vás pripravuje

19.4. Dielničky pre šikovné ručičky od    16.00 do 18.00 hodín, klub Křenová

  • tvorivé dielničky pre deti od 4 rokov
  • práca s papierom
  • materiál bude zaistený

Prosíme nahláste nám, koľko rokov má dieťa, s ktorým prídete tvoriť. Podľa veku detí pripravíme vhodné techniky práce a materiál. Pre deti i dospelých bude malé občerstvenie.

Prihlášky do 18.4.2016 návratkou na adresu Křenová 67, 602 00 Brno, e-mailom osbrno@volny.cz  (nutné z dôvodu prípravy materiálu a občerstvenia)

 

 

Mikuláš

Obec Slovákov v Brne

Vás srdečne pozýva
na

Mikulášsku zábavu
s mikulášskou nádielkou pre deti
4.12.2015 od 16.00 do 21.00 hod.
na Křenovej 67, 2. poschodie

Mikulášska nádielka je určená pre naše deti aj vnúčatá do 14 rokov, s pestrým programom, hudbou a občerstvením pre malých i veľkých.

Vstup: deti členov zdarma
Dospelí: 60,- Kč, člen
100,- Kč nečlen, + 40,- Kč príspevok na nádielku

Nutné je prihlásenie dospelých i detí kvôli mikulášskym balíčkom a občerstveniu do 22.11.2015 e-mailom osbrno@volny.cz, návratkou na adresu Křenová 67, 602 00 Brno.

Tešíme sa na stretnutie.

Členská schôdza 5.11.2015

Výbor OS v Brne zvoláva Členskú schôdzu OS v Brne na deň 5.11.2015 o 17.00 hod.
Členská schôdza sa bude konať v klubovej miestnosti na Křenovej 67, prvé poschodie.
Dôvod : schválenie zmien stanov podľa nového Občianského zákoníka.
Prosíme o maximálnu účasť členov.
Pripravené bude malé občerstvenie.

Program:
1. Otvorenie, oboznámenie s programom
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa Výboru o činnosti OS v Brne
4. Správa Výboru o hospodárení OS v Brne
5. Diskusia
6. Uznesenie a záver