Akcie a oznamy

Členská schôdza

POZVÁNKA
na Členskú schôdzu OS v Brne

Výbor Obce SLovákov  v Brne zvoláva  Členskú schôdzu OS v Brne na deň  11.11.2016  o  17.00 hod.

Členská schôdza sa bude konať v spoločenskej sále na Křenovej 67, druhé poschodie.

Dôvod : zmeny stanov v niektorých bodoch podľa  nového Občianského zákoníka.

Prosíme o maximálnu účasť členov.

Pripravené bude občerstvenie. Po skončení pokračujeme „Katarínskou zábavou“.

Program:

 1. Otvorenie členskej schôdze, vyplnenie a overenie prezenčnej listiny.
 2. Schválenie predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisu.
 3. Schválenie programu členskej schôdze.
 4. Schválenie zmien stanov spolku.
 5. Potvrdenie menovaných členov Kolektívneho štatutárneho orgánu – predsedu a podpredsedu).
 6. Výber osoby oprávnenej podať návrh na zápis zmien údajov do registru spolkov.
 7. Schválenie uznesenia.
 8. Záver.

Katarínska zábava

     Obec Slovákov v Brne

        Vás srdečne pozýva

 na

 Katarínsku zábavu

 v piatok dňa 11. novembra 2016

 od 18.00 do 21.00 hod. na  Křenovej 67,

( po členskej schôdzi )

v spoločenskej miestnosti, druhé poschodie

Do tanca hrá  a spieva Jana Slavíková

Pripravené občerstvenie a dobrá nálada  

Tešíme na stretnutie s Vami!

Pre členov vstup zdarma. Nečlen 100,- Kč

Jesenné tvorenie pre deti

18.10. „Jesenné tvorenie“ – dielničky pre šikovné ručičky od 16.00 do 18.00 hodín, klub Křenová 67

 • tvorivé dielničky pre deti od 4 rokov
 • práca s papierom
 • materiál bude zaistený

Prosíme nahláste nám, meno a vek dieťa, s ktorým prídete tvoriť. Podľa veku detí pripravíme vhodné techniky práce a materiál. Pre deti i dospelých bude malé občerstvenie.

Prihlášky do 16.10.2016 návratkou na adresu Křenová 67, 602 00 Brno,

e-mailom osbrno@volny.cz  (nutné z dôvodu prípravy materiálu a občerstvenia)

Termín 11.10. je zrušený.

Regiony Slovenska

4.10. „Regiony Slovenska“, od 16.30 hodín, klub Křenová 67.

 • predstavíme trnavský kraj, jeho históriu a súčasnosť
 • prednášku s prezentáciou povedie J. Guštafíková

 

 

Zájazd na Slovensko

18.8. – 21.8. Zájazd na Slovensko

Košice, Bardejov Dukla

Príspevok na dopravu, podľa počtu účastníkov.

Ubytovanie  – do 10€.

Stravovanie, vstupy – samostatne

Prihlášky do 15.5.2015, na adresu Křenová 67, 602 00 Brno,

e-mailom osbrno@volny.cz

4.6. Deň detí – Brněnská priehrada, súťaže, opekanie

Bližšie informácie budú včas oznámené.

Bohuslav Ečer – prednáška

26.4. Bohuslav Ečer  

Prednáška od 17.00 hodín, klub Křenová

Pán Otmar Habrle nám vyrozpráva osudy československého generála justičnej služby a profesora medzinárodného trestného práva, člena Komisie Spojených národov pre vyšetrovanie medzinárodných vojnových zločinov, predseda československej delegácie pri Medzinárodnom vojenskom tribunále pre potrestanie vojnových zločincov v Norimberku a sudcom Medzinárodného súdneho dvora v Haagu.

Obec Slovákov v Brne pre Vás pripravuje

19.4. Dielničky pre šikovné ručičky od    16.00 do 18.00 hodín, klub Křenová

 • tvorivé dielničky pre deti od 4 rokov
 • práca s papierom
 • materiál bude zaistený

Prosíme nahláste nám, koľko rokov má dieťa, s ktorým prídete tvoriť. Podľa veku detí pripravíme vhodné techniky práce a materiál. Pre deti i dospelých bude malé občerstvenie.

Prihlášky do 18.4.2016 návratkou na adresu Křenová 67, 602 00 Brno, e-mailom osbrno@volny.cz  (nutné z dôvodu prípravy materiálu a občerstvenia)