Členská schôdza

POZVÁNKA
                        na Členskú schôdzu OS v Brne

 

Výbor OS v Brne zvoláva  Členskú schôdzu OS v Brne na deň  8.3.2019  o  16.00 hodine. Členská schôdza sa bude konať v klubovej miestnosti na Křenovej 67, prvé poschodie.

Návrhy na kandidátov do Výboru a Revíznej komisie zasielajte do 25.2.2019 na adresu Křenová 67, 602 00 Brno  alebo e-mailom: osbrno@volny.cz.

Stanovy sú k dispozícii na webových stránkach www.slovaci-brno.cz   alebo v klubovej miestnosti,  posledný utorok od 15:30 do 17:30 – Brno, Křenová 67 (číslo dverí 210, prvé poschodie).

Prosíme potvrďte svoju účasť návratkou z dôvodu prípravy občerstvenia do 1.3.2019.

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom
  2. Voľba zapisovateľa
  3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  4. Správa Výboru o činnosti OS v Brne
  5. Správa Výboru o hospodárení OS v Brne
  6. Správa Revíznej komisie
  7. Diskusia
  8. Voľba Výboru
  9. Voľba Revíznej komisie
  10. Uznesenie a záver