Jarné stretnutie

11. 3. 2022

Srdečne Vás pozývame na jarné posedenie pri príležitosti pripomienky MDŽ v klubovej miestnosti na Křenovej     

(po skončení Členskej schôdze)

 Tešíme sa na stretnutie!

Jarné strernutie

                                      

                                       

                 

        Jarné strernutie

             8.3. 2019

Srdečne Vás pozývame na jarné posedenie pri príležitosti pripomienky MDŽ v klubovej miestnosti na Křenovej  (po skončení Členskej schôdze)

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na členskej schôdzi i na MDŽ návratkou alebo  e-mailom, vzhľadom k príprave občerstvenia do 1.3.2019.

Nečlenovia vstupné 150,-Kč .