Jarné stretnutie

11. 3. 2022

Srdečne Vás pozývame na jarné posedenie pri príležitosti pripomienky MDŽ v klubovej miestnosti na Křenovej     

(po skončení Členskej schôdze)

 Tešíme sa na stretnutie!