Členská schôdza OS v Brne

Pozvánka na členskú schôdzu

Výbor OS v Brne zvoláva  Členskú schôdzu OS v Brne na deň  11.3.2022  o  16.00 hod.

Členská schôdza sa bude konať v klubovej miestnosti na Křenovej 67, prvé poschodie.

Návrhy na kandidátov do Výboru a Revíznej komisie zasielajte do 8.3.2022 na adresu Křenová 67, 602 00 Brno  alebo e-mailom: osbrno@volny.cz.

Stanovy sú k dispozícii na webových stránkach www.slovaci-brno.cz   alebo v klubovej miestnosti,  posledný utorok v mesiaci od 15:30 do 17:00 – Brno, Křenová 67 (číslo dverí 210, prvé poschodie).

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom
  2. Voľba zapisovateľa
  3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  4. Správa Výboru o činnosti OS v Brne
  5. Správa Výboru o hospodárení OS v Brne
  6. Správa Revíznej komisie
  7. Diskusia
  8. Voľba Výboru
  9. Voľba Revíznej komisie
  10. Uznesenie a záver