Akcie Obce Slovákov v Brne jún – august

Upozornenie:

Akcie sa uskutočnia podľa platných koronavirových opatrení –  možnosti stretávania sa vo väčšom počte ľudí.

 25. 6. 2021

Tvorivé dielne pre všetky generácie, letné inšpirácie, od 14.00 hod.

Prosíme potvrďte svoju účasť i deň pred konaním akcie.

Príspevok: nečlen – 50,- Kč

E-mail: osbrno@volny.c

6. 8. 2021

Exkurzia za dielom Dušana Jurkoviča – Pustevny

Prihlášky do 30. 6. 2021

Cena: 150,- Kč člen platiaci pravidelne členské príspevky

220,- Kč nečlen a neplatiaci členovia

Deti platiacich členov – zdarma

Program:

Prehliadka – Pustevny

Individuálna turistika v okolí v časovom rozmedzí príchodu a odchodu na Pustevny. Podrobnosti pri platbe 13.7. 2021 od 15.00 do 17.00 hod. alebo na účet OS.

Členské 200,- Kč za rok 2021 je možné zaplatiť pri niektorej akcii OS alebo prevodom na účet OS: 2000384138/2010, v poznámke uviesť meno, priezvisko a rok.