Pripravujeme

11.11.2016 „Katarínska zábava“ (samostatný oznam)

2.12.2016 „Mikulášska diskotéka“ s nádielkou