Katarínska zábava

     Obec Slovákov v Brne

        Vás srdečne pozýva

 na

 Katarínsku zábavu

 v piatok dňa 11. novembra 2016

 od 18.00 do 21.00 hod. na  Křenovej 67,

( po členskej schôdzi )

v spoločenskej miestnosti, druhé poschodie

Do tanca hrá  a spieva Jana Slavíková

Pripravené občerstvenie a dobrá nálada  

Tešíme na stretnutie s Vami!

Pre členov vstup zdarma. Nečlen 100,- Kč