Výtvarné a tvorivé dielne

Jarné tvorivé dielne

sa uskutočnia v sobotu 19. 3. 2022  od 14.00 hod. v klubovni na Křenovej 67. Materiál na tvorenie bude pripravený.

Príspevok na materiál:

Člen: 30,- Kč

Nečlen /neplatiaci člen: 60,- Kč

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Členské príspevky

Členské príspevky za aktuálny rok je nutné zaplatiť do konca októbra. Zaplatiť je možné každý párny utorok v mesiaci od 15.30 do 17.30 hodín v klubovej miestnosti na Křenovej 67. Zaplatenie členského príspevku potvrdíme zápisom do členského preukazu.