Zájazd na Slovensko

18.8. – 21.8. Zájazd na Slovensko

Košice, Bardejov Dukla

Príspevok na dopravu, podľa počtu účastníkov.

Ubytovanie  – do 10€.

Stravovanie, vstupy – samostatne

Prihlášky do 15.5.2015, na adresu Křenová 67, 602 00 Brno,

e-mailom osbrno@volny.cz