4.6. Deň detí – Brněnská priehrada, súťaže, opekanie

Bližšie informácie budú včas oznámené.