Mikuláš

Obec Slovákov v Brne

Vás srdečne pozýva
na

Mikulášsku zábavu
s mikulášskou nádielkou pre deti
4.12.2015 od 16.00 do 21.00 hod.
na Křenovej 67, 2. poschodie

Mikulášska nádielka je určená pre naše deti aj vnúčatá do 14 rokov, s pestrým programom, hudbou a občerstvením pre malých i veľkých.

Vstup: deti členov zdarma
Dospelí: 60,- Kč, člen
100,- Kč nečlen, + 40,- Kč príspevok na nádielku

Nutné je prihlásenie dospelých i detí kvôli mikulášskym balíčkom a občerstveniu do 22.11.2015 e-mailom osbrno@volny.cz, návratkou na adresu Křenová 67, 602 00 Brno.

Tešíme sa na stretnutie.