Bohuslav Ečer – prednáška

26.4. Bohuslav Ečer  

Prednáška od 17.00 hodín, klub Křenová

Pán Otmar Habrle nám vyrozpráva osudy československého generála justičnej služby a profesora medzinárodného trestného práva, člena Komisie Spojených národov pre vyšetrovanie medzinárodných vojnových zločinov, predseda československej delegácie pri Medzinárodnom vojenskom tribunále pre potrestanie vojnových zločincov v Norimberku a sudcom Medzinárodného súdneho dvora v Haagu.